Reflektory samochodowe a rynek usług transportowych

Rynek usług transportowych określa się jako całokształt stosunków handlowo-gospodarczych zachodzących w procesie wymiany usług transportowych. W tym aspekcie na szczególną uwagę zasługują reflektory samochodowe.

Współczesny rynek obejmuje funkcjonowanie firm transportowych, a także spedycyjnych i logistycznych, które świadczą usługi na rzecz użytkowników transportu zainteresowanych zakupem usług. Rynek ten jest więc miejscem, gdzie dochodzi do konfrontacji popytu na usługi transportowe z podażą tychże usług. Rynek usług transportowych jest więc kategorią ekonomiczną o charakterze przestrzennym i dynamicznym, gdzie warto jest wymienić także reflektory samochodowe okrągłe czy reflektory samochodowe led.

Rynek usług transportowych charakteryzuje się swoistą specyfiką. Rynek przewozów ładunków jest wtórny i  komplementarny w  stosunku do rynków towarowych, które kreują zapotrzebowanie na przewozy. Kolejna cecha to substytucyjność usług transportowych, co oznacza możliwość wyboru technologii przewozu, gałęzi transportu, przewoźnika. Podaż usług charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanych co do wielkości i rodzaju świadczonych usług przedsiębiorstw wybierających także reflektory samochodowe o mocnym świetle czy reflektory samochodowe sklep, a także reflektory samochodowe Białystok czy reflektory samochodowe Białystok.

Rynek transportowy charakteryzuje się występowaniem tzw. rynków cząstkowych, które odnoszą się do przedmiotu i relacji przewozowej. Rynek transportowy klasyfikuje się według różnych kryteriów. Jako jedno przyjmuje się gałąź transportu, stąd według kryterium gałęziowego można wyróżnić: rynek przewozów samochodowych, rynek przewozów kolejowych, rynek przewozów morskich, rynek przewozów żeglugą śródlądową czy niekiedy rynek zróżnicowanych przewozów.

Podstawowym kryterium podziału rynku transportowego w aspekcie poziomym jest przedmiot przewozu, według którego można wyróżnić: rynek przewozów pasażerskich oraz rynek przewozów ładunków, gdzie warto zdecydować się na sprawdzone reflektory samochodowe Bielsko-Biała. Na rynku usług transportowych wyodrębnia się następujące jego formy: konkurencję doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol. Konkurencja doskonała w transporcie występuje wtedy, gdy na rynku funkcjonuje duża liczba niewielkich przedsiębiorstw świadczących usługi jednorodne oraz duża ilość nabywców tych usług. Żadna z  firm nie ma możliwości wpływania na wysokość cen – przedsiębiorstwa świadczą usługi po cenie ustalonej przez rynek, nie ma możliwości podwyżki cen, gdyż usługa taka nie znalazłaby nabywcy. Również klient żądający wykonania usługi po cenie niższej niż rynkowa nie znajdzie przewoźnika, który podjąłby się tego zadania. W tej formie występuje ponadto pełna swoboda w wejściu i wyjściu z  rynku, nie ma również porozumień między przewoźnikami. Struktura rynkowa konkurencji doskonałej na rynkach transportowych w  zasadzie nie występuję, jest to model teoretyczny, jednakże niektóre rynki cząstkowe w morskich przewozach trampowych oraz w transporcie samochodowym krajowym są zbliżone do tego modelu. Konkurencja monopolistyczna charakteryzuje się, podobnie jak konkurencja doskonała, dużą liczbą przewoźników, którzy oferują usługi tego samego typu. Nie są one jednorodne – różnią się między sobą, ale są wobec siebie substytucyjne. Po stronie podaży i popytu nie występują porozumienia, jeżeli chodzi o reflektory samochodowe led. Przedsiębiorstwa transportowe, obok ceny konkurują również jakością świadczonych usług, promocją i wizerunkiem. Bariery wejścia na rynek są niewielkie, jednak trudniejsze niż w przypadku konkurencji doskonałej, ze względu na większe zaangażowanie kapitału, np. na reklamę, uzyskanie certyfikatu jakościowego.

Kolejnym modelem rynku transportowego jest oligopol. Charakteryzuje się on występowaniem po stronie podaży usług ograniczonej liczby przewoźników, którzy posiadają duży udział w rynku, jeżeli chodzi o reflektory samochodowe okrągłe czy reflektory samochodowe o mocnym świetle. Usługi oferowane są różnorodne lub jednorodne, dostosowane do potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa mają wpływ na kształtowanie się cen, a decyzja jednego z przewoźników o podwyżce lub obniżce cen oraz zmian w warunkach realizacji usług wpływa na zachowania innych uczestników rynku. Po stronie podaży usług występują ponadto porozumienia dotyczące prowadzenia wspólnej polityki rynkowej.

Może Ci się również spodoba