Kategoria: społeczeństwo

Proces wykluczenia społecznego

Proces wykluczenia społecznego

Proces wykluczenia społecznego jest uzależniony zarówno od czynników wewnętrznych, czyli działań, postaw jednostki (grupy) wykluczanej, jak i zewnętrznych, czyli działań i postaw otoczenia. Jest również procesem i obiektywnym, i subiektywnym. Obiektywny wymiar procesu wykluczenia...

Współczesna empatia

Współczesna empatia

Empatię określa się w dwóch wymiarach, bo jako zdolność określenia niektórych myśli oraz uczuć innej osoby i jako zdolność do prawidłowego reagowania na te zidentyfikowane myśli czy emocji. Wówczas empatia jest najbardziej cennym z...