Podstawowe informacje o badaniu wody

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania wszystkiego na wielu poziomach, zarówno przyroda, ludzie i cały świat nie jest w stanie funkcjonować bez niej. Jednak w dzisiejszych czasach o wiele więcej zagrożeń dla stanu wody istnieje i z tego powodu właśnie konieczne jest  badanie wody warszawa. Analiza wody powinna być przeprowadzana regularnie dla każdego zbiornika i ujęcia wody, jakie jest w użytku. Nie ma znaczenia, czy chodzi o wykorzystywanie wody do produkcji czy zbiorniki o charakterze rekreacyjnym (np. baseny czy jeziora). Badania specjalistyczne są wymagane, co najmniej raz do roku.

Kto wykonuje analizy wody?

Odpowiednie testy chemiczne wody możemy zlecić w następujących miejscach:

 • Sanepid – badania sanepidu są droższe, ale obejmują analizę fizykochemiczną i bakteriologiczną;
 • Laboratorium badawcze – są raczej prywatne laboratoria, które w swojej ofercie mają również badania wody pitnej;
 • Firma chemiczna – musi być z branży uzdatniania wody, często wyróżnia ją niższa cena badań. Najczęściej przeprowadza testy jedynie po kątem fizykochemicznym;

Po co badać wodę?

 • Analiza wody jest przede wszystkim potrzebna w celu:
 • Określenia, czy w wodzie wystąpiły jakieś przekroczenia;
 • Sprecyzowania, jakie stężenia zostały przekroczone;
 • Ustalenia, czy z wody można bezpiecznie korzystać;

Wyniki analizy wody pokazują, jaki typ uzdatniania jest wymagany oraz w jakim zakresie należy dobrać działania. To główne narzędzie opracowania optymalnych metod filtracji w konkretnym przypadku.

Rodzaje analizy wody

Wyróżniamy dwa rodzaje analizy wody, które można zlecić do wykonania. Można zlecić oba na raz lub tylko jeden, wybrany rodzaj. Pierwszym typem jest analiza fizykochemiczna wody. Drugim, analiza mikrobiologiczna wody. W analizie fizykochemicznej, badaniu poddawane zostają wskaźniki organoleptyczne (czyli smak, zapach, barwa) oraz ilość konkretnych substancji chemicznych znajdujących się w wodzie. Natomiast w przypadku analizy mikrobiologicznej staramy się dowiedzieć, czy w wodzie znajdują się bakterie, również te groźne dla zdrowia i życia człowieka. Najlepiej jest zlecić kompleksową analizę wody lub pozostawić wybór odpowiednich parametrów profesjonalnej firmie, która wykona dla nas badania.

Wskaźniki najczęściej badane w kompleksowych analizach fizykochemicznych wody to:

 • Odczyn pH
 • Mętność
 • Barwa
 • Przewodność
 • Twardość
 • Żelazo
 • Mangan
 • Jon amonowy
 • Azotany
 • Chlorki

Zlecenie testu wody jest niezbędne, by móc korzystać bezpiecznie z danego ujścia. Taki zabieg powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku dla zachowania optymalnych wyników, aczkolwiek częstsze badania pozwalają zwiększyć pewność nieprzerwanej przydatności do użytku oraz zmniejszyć ryzyko używania wody skażonej w jakikolwiek sposób. Cena takich usług jest różna ze względu na wiele czynników, jak miejsce wykonywania czy poziom zaawansowania, ale zazwyczaj jest to koszt kilkuset złotych najmniej. Nie warto zdawać się na własne działania i badanie stanu wody na własną rękę, ponieważ może to przynieść niemiarodajne wyniki i jedynie narazić nas na niepotrzebne koszty.

Może Ci się również spodoba